Az | En | Ru |

 • Nəsimi r-nu, Şamil Əzizbəyov 140, Avenue Plaza
 • +99450 282 2840

Məhsullarımız

Ana Səhifə Polad emalı Keyfiyyətə nəzarət

Keyfiyyətə nəzarət

Qaynaqlanmış polad konstruksiyaların təhvili zamanı qaynağın keyfiyyətinə və layihənin tələblərinə uyğun olmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Qaynaq prosesinə nəzarət istehsal mərhələsindən başlanır. Qaynaq metodu və qaynaqlama cərəyanına nəzarət (qaynağın keyfiyyəti), elektrod naqili və cərəyanının növü və markası. Ciddi konstruksiyaların qaynaqlanması işinə yalnız sertifikat almış qaynaqçılar buraxılırlar. Qaynaqçıların nəzəri və təcrübə bilikləri ildə iki dəfə yoxlanılır.

Materialların (yarımfabrikatlar və başqa hissələr) və qaynaq işlərinin vizual və ölçü nəzarəti aşağıdakı mərhələlərdə aparılır.

 • xammala nəzarət
 • hissələrin və quraşdırma vahidlərinin istehsalı
 • hissələrin və quraşdırma vahidlərinin yığmaya hazırlanması
 • hissələrin və quraşdırma vahidlərinin qaynağa hazırlanması
 • qaynaq prosesi
 • qaynaqlanmış hissələrə nəzarət:
  • vizual metod
  • nüfuzedici maye ilə yoxlama (penetrant metodu)
  • maqnit hissəcikləri ilə yoxlama
 • qaynaqlanmış defektli hissələrin korreksiyası

Spektral Analiz Laboratoriyası

Spektrometr

Vakuumlu emission spektrometri vasitəsi ilə aşağıdakı proqramlar üzrə qara metallarda kimyəvi tərkibin faizlə miqdarını təyin etmək olar:

 • FE1-polad
 • FE2- çuqun
 • FE3- yüksək legirli polad Cr
 • FE4- yüksək legirli polad Cr Ni
 • FE5- Mn polad
 • FE6- çuqun Cr
 • FE7- Ni Bərk, Ni Müqavimət

Təyin olunan elementlər: C, Si, Mn, P, S, Mq, Cr, Ni, Mo, Cu, Al, Ti , V, Nb, B, Ü, Co, Sn, Pb

Metal tərkib analizatoru

Metodologiya:

 • Yarımkeçirici
 • İnfraqırmızı
 • Absorbsiya

Bu ekspress analiz vasitəsi ilə poladda aşağıdakı qarışıqlar təyin olunur.

Qarışıq Dəqiqlik
Oksigen 0.0-300 ppm- 2%
Azot 0.0-300 ppm- 2%-ə qədər
Karbon 0.1-5%
Kükürd 0.3-30% -ə qədər

About Img
About Img
About Img
About Img
About Img