Az | En | Ru |

 • Nəsimi r-nu, Şamil Əzizbəyov 140, Avenue Plaza
 • +99450 282 2840

Məhsullarımız

Ana Səhifə Kabellər Keyfiyyətə nəzarət

Akreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyası

Polimer xammalının sınağı

Hər xammal dəsti aşağıdakılara görə sınaqdan keçirilir:

 • sıxlıq
 • həcm sıxlığı
 • ərimə axın indeksi
 • termiki stabillik
 • uçucu maddələrin kütlə miqdarı
 • texniki karbonun miqdarı, faizlə
 • texniki karbonun və boya piqmentlərinin paylaşdırılması

Polimer borular və fitinqlər

Yüksək ixtisaslı işçi heyəti, ən müasir təchizatlı laboratoriya, həmçinin təcrübə nəticələrinin alınmasında normativ sənədlərin tələblərinə uyğun ən yeni metodların istifadəsi sınaq nəticələrinn dəqiqliliyinə və etibarlılığına zəmanət verir.

Polimer məmulatlar zavodunun laboratoriyası AZS ISO/IEC 17025:2009 standartına uyğun olaraq akkreditasiya olunub.

Biz boruları öz laboratoriyamızda yoxlayırıq:

 • xarici görünüşünə, ölçülərinə görə
 • qızmadan sonra borunun orta xarici diametri
 • hidrostatik daxili təzyiq sınağı (20°С-100 saat)
 • hidrostatik daxili təzyiq sınağı (80°С-165 saat)
 • hydrostatic internal pressure test (80°С-1000 saat)
 • Dartma anında nisbi uzanma
 • çətın sürətlə yayılmasına müqavimətlilik, uzunmüddətli metod
 • çətın sürətlə yayılmasına müqavimətlilik, qısamüddətli metod
 • termiki stabillik
 • qızdırıldıqdan sonra borunun uzunluğunun dəyişməsi
 • qaz komponentlərinə müqavimət
 • sərbəst düşən çəkinin təsirinə qarşı müqavimət testi
 • həlqəvi sərtlik SN4, SN8, SN16
 • qaynaqların mexaniki testi

About Img
About Img
About Img
About Img
About Img
About Img
About Img
About Img
About Img