Az | En | Ru |

 • Nəsimi r-nu, Şamil Əzizbəyov 140, Avenue Plaza
 • +99450 282 2840

Məhsullarımız

Baxış quyusu

Son vaxtlara kimi kanalizasiya quyularının tikintisində yalnız beton və çuqun konstruksiyalaradan istifadə olunurdusa ,artıq plastik baxış quyularından istifadə etmək daha yaxşıdır.

Plastik quyular təsərrüfat-məişət, leysan və sürtgü kanalizasiya şəbəkələrində istifadə olunur.Plastik quyular abadlaşdırılması sənayedə texnoloji kanalların abadlaşdırılması üçün Quyular həm axan kanal, həm bərkimə ilə tənzimlənən armatur ,həm də ölçmə texnikası üçün girişləri təmin edirlər. Bundan əlavə, drenaj kimi, yağışda qəbul və təftiş quyuları kimi istifadə edilir.

H hündürlüyü, mm DN adı
500 1000 korpus
500 1250 korpus
H hündürlüyü, mm DN qol borularının sayı qol borularının ölçüsü adı
750 1000     girdə aşağı hissə
750 1000 300/300 Qol borulu aşağı hissə
500 1250     Silindrik aşağı hissəsi
H hündürlüyü, mm DN adı
750 1250 Konus hissəsi
1000 1000 Konus hissəsi

Şübhəsiz ki plastik su quyuları digər növ quyularla (dəmir-beton, kərpic, çuqun) müqayisədə aşağıdakı üstünlüklərilə fərqlənir:

 • Böyük olmayan xüsusi çəkisi (beton ilə müqayisədə)
 • sadə quraşdırılması,daşınması və anbarlama
 • xidmətin sadəliyi
 • uzun müddətli istismarı və təhlükəsizliyi
 • materialın yüksək zərbəyə davamlılığı
 • birləşmələrin germetikliyi
 • mexaniki zədələrə davamlılığı,karroziyaya müqaviməti
 • materialın plastikliyi,aşağı temperatura,surtulməyə,ultrabənövşəyi şüalanmaya davamlığı
 • aqressiv kimyəvi mühitə davamlılığı
 • çirkab sularının torpaq qatına sızmasını məhdudlaşdırır
 • quyunun şaxtasının yüksək davamlılığı
 • yüksəklik məhdudiyyətlərının olmaması
 • bütün birləşmə və keçirmələrin tam germetikliyi
 • mexaniki yüklərdən və soyuqdan qorxmaması

Şirkətimizin təklif etdiyi polietilen quyuların növləri cürbəcür məqsədlər də istifadə üçün bölünür:

 • təftiş üçün
 • leysan üçün
 • drenaj üçün
 • Ölçmə qurğuları və vintil üçün
 • avtomatikada və elektrik nəzarət-ölçü cihazların qurulmasında

Həmçinin polimer quyular funksionallığı üzrə bölünür:

Baxış - məişət və yağış suyu kanallarında baxım işləri yerinə yetirmək üçün istifadə olunur.

Leysan -qum tələ ilə yağış sularını toplamaq üçün nəzərdə tutulub.

Səviyyə-kanalı quyunun dibindən yuxarı hissəsindən qoşmaq üçün.

Sifarış əsasında plastik kabel quyuları –elektrik kabellərinin çəkilməsi üçün.

Plastik paylayıcı quyular-məişət və kanalizasiya dayaqlarını bir neçə dolduruculara bölüşdürmək üçün.

Sifarışdən asılı olaraq quyuların ölçüləri,sayı və qol borularının yeri dəyişdirilə bilər.


About Img
About Img
About Img