Az | En | Ru |

 • Nəsimi r-nu, Şamil Əzizbəyov 140, Avenue Plaza
 • +99450 282 2840

Məhsullarımız

Ana Səhifə Kabellər Quraşdırma naqilləri

H05V-U, H07V-U, H05V-R, H07V-R, H05V-K, H07V-K, АПВ, H05VH-U quraşdırma naqilləri

Tətbiqi sahəsi: Nominal işçi gərginliyi 450 V – a qədər olan (450/750 V şəbəkələr üçün) dəyişən cərəyanda işləyən və nominal gərginliyi 1000 V – a qədər olan sabit cərəyanda işləyən maşınların, mexanizmlərin, stanların, elektrotexniki qurğuların, işıqlandırıcı və güc xətlərinin quraşdırılmasında istifadə olunur.

Quraşdırma kabellərin parametrləri

Naqilin növü Cərayan keçirən naqillərin sayı, pcs Damarın en kəsik hissəsi, mm2
H05V-U, H07V-U 1 0,5 ÷ 95,0
H05V-R, H07V-R 1 0,5 ÷ 95,0
H05V-K, H07V-K 1 0,5 ÷ 10,0
АПВ 1 2,5 ÷ 120,0
H05VH-U 2 or 3 0,75 ÷ 4,0

Konstruksiya:

 • H05V-U, H07V-U-PVC izolyasiyalı, mis tək məftilli naqil
 • H05V-R, H07V-R-PVC izolyasiyalı, mis çox məftilli naqil
 • H05V-K, H07V-K-PVC izolyasiyalı, mis məftilli yüksək elastiki naqil
 • АПВ-PVC izolyasiyalı, alüminium məftilli sərt naqil
 • H05VH-U-PVC izolyasiyalı, paralel yerləşmiş, ayırıcı qatlı, 2 və 3 mis tək məftilli naqil

Keçirici:

 • naqilin növü H05V-U, H07V-U - mis, tək məftilli, I-ci sinif, en kəsiyi 0.5-10mm2 daxil olmaqla İEC 60228-ə uyğun olaraq
 • naqilin növü H05V-R, H07V-R - mis, çox məftilli, II-ci sinif en kəsiyi 0.5-630mm2 daxil olmaqla, İEC 60228-ə uyğun olaraq
 • naqilin növü H05V-K, H07V-K -mis, çox məftilli yüksək elastikli, V-ci sinif İEC 60228-ə uyğun olaraq
 • naqilin növü АПВ - alüminium, bərk və ya qapalı, I-ci sinif en kəsiyi 2,5-10mm2 daxil olmaqla və II -ci sinif en kəsiyi 16-120mm2 daxil olmaqla İEC 60228-ə uyğun olaraq
 • naqilin növü H05VH-U - mis, tək məftilli, I -ci sinif, en kəsiyi 1.0-4.0mm2 daxil olmaqla İEC 60228-ə uyğun olaraq


H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K halogensiz montaj naqilləri

Tətbiqi sahəsi: Naqillər elektrik ötürücü-kəsici avadanlıqlar, daxili quraşdırmalar, yaşayış və ictimai binalarda elektrik və güc şəbəkələrinin quraşdırılmasında istifadə olunan 400 Hz və ya 1000 V DC gərginliyə qədər nominal tezliyi ilə 450V-a qədər (şəbəkələr üçün 450/750) gərginlikli elektrik avadanlıqlarında istifadə olunur. Naqillər kompüter və mikroprosessor texnologiyaları və idman vasitələri ilə təmin olunmuş yaşayış və ictimai binalarda sabit cərəyən qrup xətləri və elektrik kabelləri üçün istifadə olunur.

Halogensiz quraşdırma kabellərin parametrləri

Naqilin növü Cərayan keçirən naqillərin sayı, pcs Damarın en kəsik hissəsi, mm2
H07Z-U, H07Z-R 1 0,5÷120 (1, 2 sinfi)
H07Z-K 1 0,5÷400 (5 sinfi)

Konstruksiya:

 • 1. Mis naqil keçirici (qalaylı və ya qalaysız).
 • 2. Polimer tərkibli halogensiz izolyasiya.

Texniki göstəricilər:

 • İstismar temperaturu diapazonu -40°C-dən +90°C-ə
 • Nisbi rütubətlilik: +35°C-də 98%
 • Elektrik işləri -15°C-dən aşağı olmayan temperaturda görülməlidir
 • Kabelin zəmanət müddəti - 3 il
 • A kateqoriyası üzrə kabellərin qruplaşdırıldıqda kabellər alovu ətrafa yaymır
 • İstismar müddəti: 30 ildən az deyil
 •