Az | En | Ru |

 • Nəsimi r-nu, Şamil Əzizbəyov 140, Avenue Plaza
 • +99450 282 2840

Məhsullarımız

Ana Səhifə Kabellər Yerüstü kabelləri

SAX və ABC öz yükünü daşıyan, izolyasiya olunmuş, Hava elektrik veriliş xətləri

Tətbiqi sahəsi: SAX və ABC markalı naqillər, ГОСТ 15150 standartında göstərilən atmosferin II və III tipinə əsasən, yaşayış binalarının xaricində (xarici divarlarında) işıqlandırma məqsədi üçün çəkilən və yaxud texniki qurğuları elektrik enerjisi ilə təchiz edən, nominal işçi gərginliyi 0.66, 1.0, 10, 20, 35 kV – a qədər olan naqillərdir. Quraşdırılmış temperaturda işlədiyi zaman naqildə istifadə olunan izolyasiya materialı insan orqanizmi və ətraf mühitə zərərli olan heç bir maddə və konsentrat buraxmır.

 

SAX tipli naqillərdə istifadə olunan izolyasiya materialı aşağı sıxlıqlı termoplastik polietilen (LDPE)-dir.

ABC -də istifadə olunan izolyasiya materialı çapraz-bağlanmış polietilen (XLPE)-dir.

Texniki göstəricilər:

 • Nominal əməliyyat gərginliyi: 0,66/1,0 kV (ABC üçün)
 • Nominal əməliyyat gərginliyi: 10/20/35 kV (SAX üçün)
 • Damarların en kəsik sahəsi, mm2: 16 ÷ 240 (ABC üçün)
 • Damarın en kəsik sahəsi, mm2: 35 ÷ 240 (SAX üçün)
 • Naqil gün şüalarının təsirinə və yağıntılara qarşı davamlıdır
 • Naqilin istifadəsi zamanı ətraf mühitin temperaturu: -60°C +50°C
 • İstismar müddəti: 40 il
 • İstismara verilən andan etibarən naqilin zəmanət müddəti: 3 il

ABC növ kabellərin çəkiləri və dayanıqlığı

Naqilin növü S Cərayan keçirən naqillərin sayı, pcs R
2 3 4
Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km
ABC 16 132,2 198,44 264,6 1,91
25 190,7 286,1 381,5 1,2
35 249,7 374,5 499,3 0,868
50 350 525,1 700,1 0,641
70 - - 978,6 0,443
95 - - 1295,1 0,32
120 - - 1571 0,253
S Nominal en kəsik sahəsi, mm
R 1 km uzunluqlu cərəyan keçirici damarın 20°C temperaturda elektrik müqaviməti, Om (aşağı və ya bərabər)
STP kabel zavodunda SAX və ABC tipli hava xətlərinin başqa ölçüləri də istehsal olunur.

Konstruksiya:

 • 1. Alüminium naqil hermetik damar (ГОСТ 22483, II sinif)
 • 2. Qarşılıqlı əlaqədə olan işığa davamlı polietilenin izolyasiyası

About Img
About Img
About Img
About Img

İzolyasiyasız hava elektrik veriliş xətləri ACC tipli naqil

Tətbiqi sahəsi: ACC tipli naqillər ГОСТ 15150 standartında göstərilən atmosferin II və III tipinə əsasən istənilən iqlim şəraitli regionlarda və ya dənizkənarı ərazilərdə İzolyasiyasız hava elektrik verilişi üçün istifadə olunur.

Bütün naqillər qatlanır və son qat sağa doğru burulur (Z)

Qatlama istiqaməti - sağa doğru (Z)

Texniki göstəricilər:

 • Mümkün əməliyyat temperaturu: +90°C-dən artıq olmayaraq
 • İstismar müddəti: 45 il
 • İstismar anından zəmanət müddəti: 4 il

Texniki göstəricilər:

Naqilin növü En kəsik hissəsi, mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu cərəyan keçirici damarın 20°C temperaturda elektrik müqaviməti, Om (aşağı və ya bərabər)
ACC 16 142,2 1,1573
25 223,3 0,7336
35 310,1 0,5238
50 443 0,3688
70 612,8 0,2723
95 850,8 0,1944
120 1058,8 0,156
150 1340 0,1238
185 1658,5 0,1001
240 2123,3 0,0789
300 2612 0,0637
400 3526,4 0,0471
STP Kabel Zavodunda ACC tipli yerüstü xətlərin başqa ölçüləri də istehsal olunur.

About Img
About Img

İzolyasiyasız hava elektrik veriliş xətləri ACR, ACSR, ACSS tipli naqillər

Tətbiqi sahəsi: ACR tipli naqil, ГОСТ 15150 standartında göstərilən atmosferin I və II tipinə uyğun olan elektrik paylanması üçün hava elektrik veriliş xəttidir. ACK, ACKC, ACSS tipli naqillər dəniz sahillərində, duzlu göl ətrafında, sənaye şəhər və rayonlarında, şoran torpaqlarda, həmçinin atmosferin II və III tipinə aid olan yerlərdə istifadə edilir.

Bütün naqillər qatlanır və son qat sağa doğru bükülür.

Konstruksiya:

 • Keçiricilər alüminium naqildən (1) və dəmir damardan (2) hazırlanıb.

ACK tipli naqilin AC tipli naqildən fərqlənmə cəhəti polad özəyinə yaranan istilik zamanı əriməyə davamlı olan neytral sürtkü yağı ilə yağlanıb üzərinə 1 və yaxud 2 qat PET lentinin sarınmasındadır. ACKC markalı naqilin, ACK tipli naqildən fərqlənmə cəhəti, polad özəyinə PET lenti sarınmadan yaranan istilik zamanı əriməyə davamlı olan neytral sürtkü yağı ilə yağlanmasındadır. АСКП tipli naqilin digər naqillərdən fərqlənmə cəhəti isə ən üst qatı xaric, digər qatların yaranan istilik zamanı əriməyə davamlı olan neytral sürtkü yağı ilə yağlanmasındadır.

Texniki göstəricilər:

 • Mümkün əməliyyat temperaturu: +90°C-dən artıq olmayaraq
 • İstismar müddəti: ACR – 45 il, ACK, ACKC – 10 il, ACSS – 25 il
 • İstismar anından zəmanət müddəti: 4 il

About Img
About Img

İzolyasiyasız hava elektrik veriliş xətləri AAC tipli naqil

Tətbiqi sahəsi: AAC növü naqillər ГОСТ 15150 standartında göstərilən atmosferin I və II tipinə uyğun iqlim şəraitli ərazilərdə yerüstü elektrik ötürücü xətlər kimi istifadə olunur.

Bütün naqillər qatlanır və son qat sağa doğru bükülür.

Texniki göstəricilər:

 • Mümkün əməliyyat temperaturu: +90°C ( az və ya bərabər)
 • Xidmət müddəti: 45 il
 • İstismar anından zəmanət müddəti: 4 il

AAC növ kabellərin çəkiləri və dayanıqlığı

En kəsik hissəsi, mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
10 272 2,8631
16 43,2 1,8007
25 67,8 1,1498
35 93,4 0,8347
50 134,5 0,5784
70 188,4 0,4131
95 251,3 0,3114
120 321,6 0,2459

AAC növ kabellərin çəkiləri və dayanıqlığı

En kəsik hissəsi, mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
150 407 0,1944
185 502,5 0,1574
240 565,3 0,1205
300 793,3 0,1
350 951,6 0,0833
400 1071 0,074
450 1216,1 0,0642
500 1377 0,0576

About Img

ACC izolyasiyasız güc naqili

Tətbiqi sahəsi: Naqillər elektrotexniki avadanlıq və qurğularda tədbiq olunur və həmçinin antenalar kimi də istifadə olunur. Bu naqil mis naqil liflidir (ГОСТ 22483, IV sinifdən az olmayaraq)

Texniki göstəricilər:

 • Naqilin istifadəsi zamanı ətrafın temperaturu: -60°C +55°C
 • Naqil tökmə, toz, günəş işığı, dəniz sis, yağış, şaxta və şehə davamlıdır.
 • 1.5 - 10mm2 -ə qədər en kəsikli antenalar üçün naqilin gücü Cədvəl 1-də verilib

Cədvəl 1

En kəsik hissəsi, mm2 Dartılma gücü, N (az olmayaraq)
1,5 560
2,5 960
4 1510
6 2100
10 3920

Cədvəl 2

En kəsik hissəsi, mm2 Naqilin istehsal ağırlığı, kg/km 1 km uzunluqlu naqilin elektrik müqaviməti
1,5 13,8 13,3
2,5 22,6 7,98
4 35,6 4,95
6 53,3 3,3
10 87,1 1,91
16 143,4 1,21
25 224,0 0,78
35 319,1 0,554
50 453,5 0,386
70 621,4 0,272
95 866,2 0,206
120 1094,1 0,161

About Img
About Img